Неинвазивен метод за пренатална диагностика

Prenatest

С ДНК теста Prenatest могат да бъдат открити по неинвазивен по време на бременността феталните тризомии 21 (Синдром на Даун), 13 (Синдром на Патау) и 18 (Синдром на Едуардс) с много голяма прецизност. За целта се взема венозна кръв от майката и се анализира чрез секвениране от ново поколение. С изключително ниското си ниво на фалшиво-положителни резултати от 0.5%, тестът дава възможност за ранна диагностика на феталната малформация и по този начин намалява броя на необоснованите инвазивни методи за изследване на бременните жени без да уврежда плода. PrenaTest е едно иновативно неинвазивно средство за пренатална диагностика, което отлично допълва класическите пренатални скринингови изследвания и, за разлика от инвазивните методи като амниоцентезата, не носи никакъв риск от загуба на плода в следствие на интервенция. Съгласно препоръките на специалистите по пренатална медицина положителните резултати от теста трябва задължително да бъдат потвърдени чрез някой от инвазивните диагностични методи. PrenaTest се препоръчва да се прилага след 9-та гестационна седмица при бременни жени, чийто плод е с риск от развитие на Синдром на Даун, Синдром на Патау и Синдром на Едуардс. Препоръчително е бременната жена, която ще направи PrenaTest, първо да се консултира със своя гинеколог и/или специалист по медицинска генетика, за да може да вземе правилно решение за развитието на своята бременност.

Вижте повече на www.prenatest.bg

Дългогодишен опит и внимание

Медицинска практика д-р Чалманов е първокласна частна гинекологична практика, която предлага висококачествена медицинска грижа за жени и семейства от цялата страна.

Подпис на д-р Чалманов
Запишете час онлайн

Нашите медицински съвети

keyboard_arrow_up