Our advices

Prenatal Screening and Methods for Prenatal Genetic Diagnostics

Един от основните подходи за генетична профилактика e пренаталният скрининг (ПС). Той е силно обвързан с генетичното консултиране и обикновенно представлява крайният етап на профилактиката на вродени аномалии и генетични дефекти.

keyboard_arrow_up